Teateruge

Det siges at teaterstykkerne på Margrethe Reedtz Skolen bliver bedre år for år, og det regner vi stærkt med skal være en tradition. Vi skriver igen selv et teaterstykke med sange, kulisser, kostumer og hele molevitten. Eleverne vælger sig ud på et af de mange forskellige hold, hvor de enten skal hjælpe med at gøre scene og kostumer klar, spille musik og synge eller optræde i stykket som skuespiller.

Det er hårdt at lave teater, så eleverne møder kl. 8.00 og har fri kl. 13.00 hver dag. Man er mere end velkommen til at hænge ud på skolen til busserne kommer.

Årets emne for teaterstykket er endnu ikke valgt, så vi tager meget gerne imod forslag!

Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer

Skriv en kommentar

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'