29. juni 2018

Sidste skoledag

Skoleåret er omme og sommerferien står for døren. Vi nyder hinandens selskab, de ældste underholder og konkurrerer mod lærerne inden vi synger “Ferie, Ferie, Ferie” og siger pænt på gensyn. Programmet for sidste skoledag vil blive delt på mrsnet.dk når vi nærmer os.

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'