4. september 2018

Fagdag 1 – Familiedagen

Fagdag på Margrethe Reedtz Skolen handler om fordybelse. Skoledagen starter og slutter samme tidspunkt som den plejer for alle elever, men undervisningen vil hele dagen være i det samme fag. Årets første fagdag er lidt anderledes, da dagen handler om at lære eleverne at arbejde sammen i deres nye familiegrupper. Familiegrupperne er elevgrupper blandet af […]

26. september 2018

Fagdag 2

Fagdag på Margrethe Reedtz Skolen handler om fordybelse. Skoledagen starter og slutter samme tidspunkt som den plejer for alle elever, men undervisningen vil hele dagen være i det samme fag. Fagene for de enkelte klasser på fagdage bliver løbende delt i årskalenderen på mrsnet.dk

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'