Retningslinjer for Kulturskolen

Tilmelding

Tilmelding sker pr. mail. til morten.mosgaard@margrethereedtzskolen.dk

Så snart tilmeldingen er bekræftet af administrationen, er tilmeldingen bindende et skoleår af gangen. Ønsker man af den ene eller anden grund, at stoppe i midten af en sæson, kan dette kun ske såfremt en anden kan overtage ens plads i Kulturskolen.

 

Betaling

Betaling for soloundervisning sker i 4 rater á 550 kr. for eleverne på Margrethe Reedtz Skolen og 4 rater á 700 kr. for elever fra andre skoler for 30 gange á 20 minutter.

Betaling for musikalsk legestue og storekor sker i 4 rater á 200 kr. for både friskolens elever og elever udefra. Betaling for Krea-klubben sker ved én betaling á 400 kr.

For forældre på Margrethe Reedtz Skolen vil betalingen blive opkrævet sammen med skolepengene, andre forældre vil modtage en mail med et kontonummer og skal betale ved bankoverførsel.

 

Undervisning

Med i prisen for soloundervisning er 30 undervisningsgange på soloinstrumentet á 20 minutters varighed.

Afbud eller aflysning kan ses i en særlig kulturskolekalender på mrsnet.dk eller pr. mail fra underviseren. Ønsker man at melde afbud meldes dette direkte til underviseren pr. mail, ved afbud fra eleven erstattes gangen ikke, hvor man ved afbud fra underviseren, stadig er sikret 30 undervisningsgange.

Holdundervisning er lige ledes 30 undervisningsgange på et skoleår.

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'