Kort fortalt

På Margrethe Reedtz Skolen arbejder vi hårdt for, at give alle elever et meningsfyldt og læringsrigt skoleliv.

Det betyder i praksis:

 • En skoledag fra kl. 8.00 – 13.00 for 0. til 2. klasse, og kl. 8 – 14.00 for 3. – 8., undtagen fredag hvor alle har fri kl. 13.00.
 • Flere fagtimer end det vejledende timetal for folkeskolen, men ingen understøttende undervisning
 • Et forsimplet skema med længere moduler med fokus på, og tid til, fordybelse i de enkelte fag
 • Vi slår fag sammen, der burde høre sammen eks. Kulturfag en kombination af historie, kristendom og samfundsfag fra og med 1. klasse.
 • Vi har samlæste klasser fra 1. klasse, og tilbyder fra skoleåret 16/17 en samlæst 7./8. klasse
 • Mere undervisningstid i hovedfagene dansk og matematik.
 • Engelsk fra 0. klasse, tysk og science fra 5. klasse.
 • Samvær på tværs af årgange, eks. igennem læsevenner eller familiegrupper hvor alle elever har familiegruppe-venner på alle andre klassetrin
 • Mere fokus på musik og bevægelse, gennem morgensamling, TRIM og SSB (Sang, spil og bevægelse) som en del af musikundervisningen
 • TRIM: Daglig bevægelse og leg for alle skolens elever. Styrker samvær og trivsel
 • Fællestime for hele skolen hver fredag med fortælling og musik
 • Entreprenørskabsundervisning fra 7. klasse, målrettet studietur til udlandet
 • Valgfag fra 5. klasse, 4 valgfagsperioder inden for både musik, håndværk, madkundskab, teknologi, idræt med mere
 • Fokus på brug af IT i 5. – 8. klasse, medbring egen computer – Vi anbefaler Chromebooks
 • Ugentlig klassetid med fokus på trivsel for den enkelte elev og klassen
 • Skolen som en aktiv medspiller i lokalsamfundet
 • Vi samarbejder med den lokale Børnehave og SFO Gården
 • En aktiv skolebestyrelse og støtteforening, samt fokus på forældresamarbejde

Læs mere om skolen eller vores hverdag

141105 - Forberedelser til Middelalderlandsbyen 12

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'