Omsorg og trivsel

Alle børn fortjener en god og tryg skolegang.

På Margrethe Reedtz Skolen står vi sammen om, at alle elever og medarbejdere på skolen har det godt. Det betyder, at hvis man er i tvivl om nogen har det godt, måske fordi man har set eller hørt noget, der gør en bekymret, skal man altid komme til en af de ansatte på skolen. Derfor skal vi som skole sikre os, at alle elever tør komme til en voksen med deres bekymringer. Det er vigtigt for den enkelte elevs trivsel, at børnene tør hjælpe hinanden og det kan man også gøre ved at bede en voksen om hjælp.

 

Trivsel i hverdagen

Klassetid

Hver uge har eleverne klassetid med deres egen klasse. Her tager klasselærer og eleverne sig tid til at tale om, hvordan det går i klassen og på skolen. I klassetiden er fokus rettet direkte på klassens og den enkelte elevs trivsel.

TRIM – Trivsel og Motion

Hver dag har eleverne 15 minutters “trivsel og motion” også kaldet TRIM. Her møder eleverne hinanden på kryds og tværs gennem leg og bevægelse, en god ramme at møde andre og mærke friskolens fællesskab hver dag.

Skolepsykolog

Holstebro Kommune stiller en skolepsykolog til rådighed for skolen, som foruden enkelte elevsager også jævnligt kommer på besøg til specialcentermøder på skolen. Her er der mulighed for at tale om hverdagen på skolen, og vende nogle af de trivselsudfordringer, der måtte være. Til specialcentermøderne deltager som udgangspunkt skolelederen, AKT og skolepsykolog.

 

Arbejdsgang vedrørende bekymringer

Når en elev eller forælder henvender sig til en af skolens voksne med en bekymring, tager denne voksne informationen med videre til den relevante klasselærer og Anette, som AKT.

Klasselæreren og Anette finder sammen ud af, hvem der tager en samtale med den gældende elev og/eller forælder, for at blive klogere på bekymringen. Ud fra denne samtale bestemmes det videre forløb, som derefter drøftes på et lærermøde, hvor det bliver fastsat, hvem der handler på hvad hvornår.

 

AKT – Adfærd, Kontakt og Trivsel

AKT står for Adfærd, Kontakt og Trivsel, og funktionen som AKT vejleder varetages på MRS af Anette Nielsen.

Funktionen indebærer at Anette er med til at give en ekstra hjælpende hånd til de børn/klasser/grupper, som har det svært indenfor et eller flere af AKT området.

Dette forløber sædvanligvis ved, at lærere, forældre eller børn kontakter Anette og beder om en samtale. Alle er velkomne til at tage kontakt,- intet er for stort eller for småt! Ved samtalen snakkes der om, hvad der er på spil og aftales,  hvad det videre forløb skal være. Nogle gange kan det være tilstrækkeligt bare at få vendt noget, der er svært at tale om, med en udenforstående voksen. Andre gange kan der være behov for yderligere samtaler, med enkeltpersoner eller små grupper.

Anette kan også være med i klasser og frikvarterer, som hjælp til konfliktløsning og/eller bedre trivsel, og også give råd og vejledning omkring mulighederne for relevante samarbejdspartnere.

Anette er en del af skolens specialcenter, som ydermere består af skolelederen og PPR psykologen. Gruppen holder møde ca. fire gange årligt og har her mulighed for at drøfte forskellige udfordringer.

Anette siger om AKT-arbejdet:

“Jeg er meget optaget af den anerkendende og ressourcefokuserede tilgang til de udfordringer, jeg skal være med til at løse i mit samarbejde med kolleger, børn og forældre. Jeg er derfor sjældent optaget af, hvem der har ‘skylden’ for hvad. Målet er at finde løsninger og lave positive forandringer.

Glade ansatte, forældre ,- og børn der trives, både med skolelivet og kammeraterne, er et godt udgangspunkt for al læring,- og et vigtigt mål for vores skole.“

 

Omsorgsplan

På skolen har vi udviklet en omsorgsplan, der fungerer som en hjælpende hånd, eller beredskab, når “det, der ikke må ske, sker”. Det er derfor vigtigt,  at skolen bliver orienteret, når der sker noget alvorligt for børnene, og der er brug for at yde ekstra omsorg fra skolen.

Omsorgsplanen omhandler:

  • Skilsmisse, alvorlig sygdom, kaossituationer o.l.
  • Når et barn mister – i nærmeste familie.
  • Når skolen mister – et barn – en kollega.
  • Når en kollega mister – i nærmeste familie – en nær ven.
Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'