Årets tilsynserklæring er klar!

Skrevet i: Udvalgte, Undervisning
Tags:

“Det er mit indtryk og min vurdering, at elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk er meget tilfredsstillende og på højde med niveauet i folkeskolen.”

Vores tilsynsførende Niels Jørgen Husted Kjær har netop afleveret sin tilsynsrapport for skoleåret 2014/2015, og endnu engang kan vi melde, at “skolens samlede undervisningstilbud (står) absolut mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen” samtidig med at Husted Kjær også skriver, at det er hans “absolutte vurdering, at skolen opfylder kravet i lovens §1 stk. 2, 2. pkt., om, at forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.”

I tilsynserklæringen kan du, foruden den tilsynsførendes vurderingen, også læse om mange gode observationer fra undervisningen på skolen. Det er næsten som at være der selv.

Klik her for at læse mere om vores tilsynsførende og se hele tilsynserklæringen

Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer

Skriv en kommentar

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'