At være forælder på en friskole

Når man siger, at en friskole er forældrenes skole, er det ikke helt forkert. Friskolens øverste myndighed er nemlig den bestyrelse, som er valgt af forældre- og skolekreds til den årlige generalforsamling. Det er skolebestyrelsen der sætter de overordnede rammer for friskolen og har ansvaret for skolens økonomi.

Hvordan man vælger at engagere sig i friskolelivet som forælder er meget forskelligt, flere forældre melder sig frivilligt til at hjælpe på skolen eks. med praktiske opgaver på arbejdseftermiddage, madhold til lejrskolen og meget andet. Det frivillige engagement i skolen gør en kæmpe forskel for os som friskole.

Selvom langt de fleste opgaver på skolen er frivillige, er der også enkelte opgaver man som forælder på Margrethe Reedtz Skolen er forpligtet til at deltage i.

Det er følgende:

Den årlige hovedrengøring

En gang om året har vi den store hovedrengøring på skolen. Den foregår oftest i starten eller slutningen af skolernes sommerferie, og alle forældre på friskolen er forpligtet til at deltage.

Den daglige rengøring har vi ansat rengøringspersonale til at stå for.

Skolefester

Vi har skolefest 3 gange om året, nærmere betegnet Adventsfesten, Teaterfesten og Sommerfesten (a.la. forårskoncert). Til hver fest skal forældrene i de forskellige klasser på skift stå for opstilling af borde/stole, samt sørge for servering af kaffe, the, kage og saftevand. Hver klasses forældre har en fest de skal hjælpe ved. På det årlige klasseforældremøde i september bliver valgt nogle forældrerødder, som har til opgave at organisere hjælpen til klassens skolefest.

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'