Bliv elev på Margrethe Reedtz Skolen

På Margrethe Reedtz Skolen har vi en fast procedure, når man ønsker at blive en del af vores skole. Der er dog forskel på om optagelsen sker før skolestart, med start i 0. klasse, eller om optagelsen sker som skrift fra en anden skole på et andet klassetrin.

Før skolestart anbefaler vi at man kommer på besøg på skolen, eventuelt til en morgensamling med efterfølgende rundvisning af skolelederen. Bestyrelsen plejer at arrangere et par “besøgmorgener”, hvor nysgerrige forældre kan komme forbi skolen til boller, kaffe, juice og morgensamling samt tale med forældre og medarbejdere. Selve indskrivningen til kommende 0. klasse foregår hvert år i januar ved et arrangement på skolen. Hold øje med kalenderen så I kan se hvornår vi holder besøgsmorgen og indskrivning.

Sker optagelsen på skolen i forbindelse med et skift fra en anden skole, følger vi altid nedenstående procedure.

Er der plads i klassen?

På Margrethe Reedtz Skolen har vi et klasseloft på 22 elever. Da vi har samlæste klasser betyder det, at vi max har plads til 22 elever på to sammenhængende årgange. Se det aktuelle elevtal på denne side.

Vi er på Margrethe Reedtz Skolen meget bevidste om, at alle skoler skal tage del i det sociale ansvar det er, at inkludere forskellige typer af elever i grundskolen. Det arbejder vi også med her på Margrethe Reedtz Skolen, hvilket blandt andet er grunden til at vi har støttepædagoger, AKT og læsevejleder. Der er dog et loft på, hvor mange elever med særlige behov vi kan rumme. Derfor er vi altid meget grundige i vores optagelses procedure, så vi sikrer os, at vi har det overskud der skal til, for at en ny elev kan blive ordentligt inkluderet i vores skolefællesskab.

Procedure i forbindelse med optagelse:

1

Du/I aftaler et besøg på skolen ved at udfylde formularen nederst på siden eller ring til os på 96 16 90 00.

Du/I besøger skolen på en almindelig skoledag eller efter skoletid og bliver vist rundt af skolelederen. Ved besøget får vi en snak om skolen, vores forventninger og jeres forventninger til livet på skolen. I forbindelse med besøget får I udleveret en samtykkeerklæring, så vi kan indhente en udtalelse fra den skole eleven kommer fra. Dette er fast procedure.

2

Er du/I efter besøget overbevist om, at Margrethe Reedtz Skolen er det rette valg for jer, skal i aflevere nedenstående indmeldelsesblanket til skolen.

Download, udfyld og send indmeldelsesblanketten

Send blanketten som almindelig post eller indskannet via e-mail til skolen@margrethereedtzskolen.dk.

Når vi på skolen har sikret os, at vi har plads til eleven, vil du/I modtage en bekræftelse på tilmeldingen fra skolen, hvorefter du/I skal betale et depositum på 1000 kr. Først når depositum er betalt, er tilmeldingen gældende. Depositum vil blive modregnet den første forældrebetaling til skolen når eleven er startet.

 

Vis din interesse

Udfyld formularen herunder hvis du ønsker at komme på besøg eller bare at blive kontaktet af skolen.

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'