En introduktion til skoleåret 2014-2015 – Med skema og årskalender

Skrevet i: Beskeder
Tags:

Kære forældre

Vi er nu klar med, hvad der forhåbentligt bliver skemaet til næste skoleår. Og vi er rigtigt stolte af det. Skemaet er resultatet af det udviklingsarbejde, vi har været igennem på skolen, som I blandt andet har kunnet følge på hjemmesiden eller Tag Del.

Det har på alle måder været berigende at komme som ny leder på Margrethe Reedtz Skolen og se, hvordan vi formår at få børnene til at vokse. Bare i det halve år, jeg har været her, har man kunnet se klasser, der er modnet og har vokset sig sammen som mennesker og studiekammerater. En forandring der måske kan være svær at se på den enkelte elev, men noget man ikke er i tvivl om, når man følger klasserne i deres hverdag. De “kolde facts”, som vores seneste dansk- og matematiktest, samt vores undervisningsmiljøvurdering, viser er, at vi er godt med både fagligt og socialt. Det er et godt udgangspunkt for det kommende skoleår, hvor vi har gemt alt det, vi er glade for ved skolen og tilført det en række nye elementer, vi tror kan forbedre vores alles hverdag, både elever, forældre og medarbejdere.

På næste års skema har vi bl.a. vægtet længere moduler i fagene, hvilket vi mener er en bedre forudsætning for en hverdag, der sikrer plads til at styrke elevernes nysgerrighed, arbejdsomhed og ikke mindst lyst til at lære. Vores opgave er ikke bare at træne/uddanne skolebørn, vi skal udvikle mennesker. Handlekraftige og dygtige mennesker, der kan tænke selv, tage ansvar for sig selv og andre samt forstå at fællesskabet er fremtidens drivkraft. Jeg er overbevist om, at det nye skema er et stort skridt i den rigtige retning for at skabe en bedre hverdag for os alle – og jeg håber og ber til, at I ude i familierne støtter fuldt op om projektet, så vi, når vi mødes på den anden side af ferien, for alvor er klar til et år i friskolens tegn.

I dette indlæg vil I finde skema og tilhørende forklaring for de forskellige klassetrin. Det kommende skoleår byder foruden en længere skoledag også på nye fag og nye muligheder for samarbejde på tværs af klassetrin – få et hurtigt overblik over forandringerne i dette indlæg.

Foruden nedenstående dokumenter om skemaet har vi lavet en årskalender med et tilhørende forklarings-ark, hvor hver enkelt måneds arrangementer er lige til at forstå, printe ud og hænge på køleskabet. I kan ligeledes se årskalenderen med forklaringer og flotte billeder på vores kalender her på hjemmesiden. Vi indfører f.eks. som noget nyt tema-dage, en dag hvor undervisningen på skolen foregår ud fra et bestemt tema, gerne i relationer til et kommende arrangement. Det gælder næste år sundhedsdage og juledage. Vi er en skole med et højt aktivitetsniveau, og det er vi stolte af. Den ‘almindelige’ skoledag giver en god stabil udvikling, og bliver kun stærkere af, at rytmen til tider bliver brudt, når vi kaster os ud i anderledes skoledage, om det er fagdage, emneuger eller koncerter.

Vi mangler stadig de sidste rettelser på skemaerne, de kommer snarest.

Sidst men ikke mindst skal det nævnes, at vi stadig arbejder på bustiderne. De ser ud til at passe nogenlunde, til de flestes behov. Det ser ikke ud til, at der kan komme en bus når 0. – 2. har fri i hverdagen, men vi arbejder hårdt på, at der vil komme en bus efter endt skoletid fredag hvor eleverne har fri efter fællestimen kl. 12.55. Det skal I nok høre mere om, når vi finder en god løsning.

God fornøjelse med dokumenter og kalender og skriv/ring endelig hvis I har spørgsmål til noget af det nævnte – der lægger mange timers arbejde bag dette års skema, og det er ikke alt vi har fået plads til at fortælle.

På vegne af Margrethe Reedtz Skolens bestyrelse og personale – Skoleleder, Morten Mosgaard, morten@mrsnet.dk, 96 16 90 00 // 28 40 66 95

Udkast til skemaer for 14/15

Skema og forklaring for 0. – 2. klasse
Skema og forklaring for 3. – 4. klasse
Skema og forkalring for 5. – 7. klasse

Udkast til skemaer for 14/15

Årskalender 14-15 – Margrethe Reedtz Skolen
Årskalender 14 / 15 – Månedsoversigt og beskrivelser

Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer

Skriv en kommentar

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'