Fagdag 1 – Familiedagen

Fagdag på Margrethe Reedtz Skolen handler om fordybelse. Skoledagen starter og slutter samme tidspunkt som den plejer for alle elever, men undervisningen vil hele dagen være i det samme fag. Årets første fagdag er lidt anderledes, da dagen handler om at lære eleverne at arbejde sammen i deres nye familiegrupper. Familiegrupperne er elevgrupper blandet af elever på tværs af klassetrin. Grupperne bruges i løbet af året til forskellige aktiviteter, som eks. trivselsdag, spisegrupper på sommerlejren eller til gruppearbejde i fællestimerne.

På denne fagdag møder eleverne kl. 8 og har fri kl. 13. Elever der skal vente på bussen, må meget gerne blive på skolen, hvor der vil være åbent til kl. 14.45.

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'