Generalforsamling

Margrethe Reedtz Skolen & Støtteforeningen for MRS

indbyder til

GENERALFORSAMLING

Tirsdag d. 14. april kl. 19.00 – 21.30 i Fællessalen

Aftenens program:

18.30 – 19.00: Ankomst og udlevering af stemmesedler

19.00 – 20.30: Generalforsamling for Margrethe Reedtz Skolen med flg. dagsorden:

  • Velkomst v. formand Gunhild Hansen samt valg af dirigent og stemmetællere
  • Bestyrelsen aflægger beretning v. formand Gunhild Hansen
  • Kort status på skolens hverdag v. Skoleleder Morten Mosgaard
  • Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til orientering v. sekretær
  • Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer i forældrekredsen: (På valg er: Mick Steenkjær og Berith Dahlstrøm)
  • Valg af 2 suppleanter i henholdsvis forældrekreds og skolekreds
  • Kort beretning fra skolens tilsynsførende v. Niels Jørgen Husted Kjær
  • Valg af tilsynsførende for skoleåret 2014/15
  • Indkomne forslag
  • Eventuelt

20.30 – 21.00: Kaffepause (gratis – Skolen og Støtteforeningen er vært)

21.00 – 21.30: Generalforsamling i Støtteforeningen for MRS.

(Dagsorden ifølge vedtægter, som kan findes på MRS hjemmeside under støtteforeningen).

 

Håber på rigtig stort fremmøde til aftenen – både af forældre og lokale i alle aldre. Kom og hør om vores fælles projekt, og gør din indflydelse gældende.

Ved behov for børnepasning kontaktes Skoleleder Morten Mosgaard eller bestyrelsesformanden inden tid.

Vel mødt!

Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer

Skriv en kommentar

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'