Første dag i familiegrupperne

Skrevet i: Galleri
Tags:

Som en del af livet på Margrethe Reedtz Skolen, bliver eleverne blandet på kryds og tværs af årgangene. Det gør de i de såkaldte familiegrupper, hvor eleverne oplever at have en lille familie i vores store fælles friskolefamilie. Familiegrupperne er med til at styrke trivslen for eleverne, ved at nedbryde de barrierer man ofte finder på skole årgangene imellem.

Igen i år havde vi dedikeret vores første fagdag til, at ryste eleverne sammen i deres nye familiegrupper. I løbet af dagen skulle alle familiegrupper finde på et navn til deres nye gruppe, skrive en historie om deres navn, lave et våbenskjold, danse folkedans og ikke mindst kæmpe mod de andre familiegrupper i tovtrækning. Enkelte aktiviteter foregik på skolen, men de fleste foregik på vores tur til Stubbergård Kloster.

Vi takker for det fantastisk gode vejr, det var vel nok en herlig dag!

Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer

Skriv en kommentar

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'