Forældreinfo

Forældrene er en vigtig del af Margrethe Reedtz Skolen. Ikke mindst gennem det store engangement i  vores bestyrelse og det frivillige arbejde mange af skolens forældre gerne gør.

Vi har her på siden forsøgt at samle de informationer, I som forældre kunne have brug for. Sig endelig til hvis der skulle mangle noget.

Er du ny eller kommende forælder, kan du læse mere om skolen under menupunkterne “Om skolen” eller  “Om hverdagen”.

Indhold

Forventninger – Vi har gjort os nogle tanker om, hvad det gode skole/hjem-samarbejder kræver

Genveje – Download dokumenter og find links til SkoleIntra

Feriekalender – Hvornår ligger ferierne i indeværende skoleår?

Indmeldelse – For kommende elever

Ringertider – Hvornår ligger timerne og pauserne i løbet af dagen?

Økonomi – Se tal for forældrebetalingen

Buskøreplaner – Links til Midttrafik’s køreplaner for relevante busser

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'