Hvordan ser et skoleår egentlig ud på en friskole?

Skrevet i: Beskeder, Udvalgte
Tags:

Indlæg fra skolelederen til den seneste udgave af Ryhandis

Jeg er i skrivende stund i gang med at forberede mit oplæg til årets generalforsamling på Margrethe Reedtz Skolen. På generalforsamlingen er det min opgave som skoleleder at komme med et indblik i, hvordan det går på skolen. En slags selvevaluering kan man vel kalde det. Jeg har benyttet lejligheden til at gøre status over vores skema, vores skoleår og vores undervisning i hverdagen. Det er ikke altid, vi er lige gode til at fortælle om, hvad der foregår i hverdagens undervisning, som jo fylder langt størstedelen af skoleåret.

Skoleåret set i tal

Et skoleår er normalt 200 skoledage fordelt fra august til juni måned. Det svarer til 40 ugers undervisning. På Margrethe Reedtz Skolen, og på alle andre skoler, er disse undervisningsuger afbrudt af forskellige projekter, emneuger og temadage. På MRS har vi sammenlagt 33 almindelige undervisningsuger, hvor eleverne har en ganske normal skoledag, der følger deres skoleskema. Det betyder, at vi sammenlagt har 7 uger om året med, hvad man kan kalde “anderledes skoledage”, emneuger og temadage. Disse anderledes skoledage består bl.a. af 8 fagdage, som er dage, hvor klasserne fordyber sig en hel dag i ét fag. Fagdage tager altså udgangspunkt i fagene på det normale skema, hvilket vil sige dansk, matematik, science osv… I år har vi også haft det vi kalder temadage, hvor den normale undervisning har taget udgangspunkt i et bestemt tema. Op til skolernes motionsdag var sundhed på skemaet og op til juleafslutningen var temaet slet og ret “Jul”. Herudover har vi nogle særlige dage i løbet af året: første skoledag, skolernes motionsdag, juleklippedag (i starten af december, hvor vi sammen pynter skolen op til jul), juleafslutning, spilledag (første skoledag efter nytår, hvor vi hygger os med at spille spil), skakdag (skakturnering for alle skolens elever) og sidste skoledag. Derudover har vi to emneuger om året, hvor den ene er vores store teateruge samt vores årlige lejrskole for alle elever. I år har vi også haft 3 dage, hvor vi var så heldige at deltage i Kunsten i Bevægelse, hvor vores elever prøvede kræfter med billedkunst og fik lov til at møde 4 professionelle kunstnere. Hvor heldig kan man være.

For nogen kan 7 “anderledes” uger virke af meget, for skal eleverne ikke lære noget? Og jo, det skal de – og det gør de. Bare spørg vores tilsynsførende. Vores fag- og temadage tager udgangspunkt i skoleskemaet, og især fagdagene giver os helt særlige muligheder for at fordybe os i de forskellige fag. På vores skole er skak en del af matematikundervisningen, og ikke kun fordi det kan være sjovt, men fordi de kloge mennesker roser skak til skyerne som metode i grundskolen. Derfor er det også værd at bemærke, at vi sætter en hel skoledag af til at dyrke elevernes interesse i og talent for skak. Det er ren matematik. Faktisk er det sådan, at når alle de traditionelle anderledes skoledage (som f.eks. første skoledag) og alle de fagspecifikke anderledes skoledage er talt fra, er der kun emneugen, teaterugen, lejrskolen og i år: Kunsten i Bevægelse, som adskiller sig fra den normale skemalagte undervisning. Disse projekter eller ture har det tilfælles, at de træner noget af det, den normale skoledag ikke altid er lige god til at træne, og som mange andre skoler i mine øjne forsømmer. Det træner blandt andet fordybelse, at stå frem foran andre mennesker, at være skabende med hænder og hoved og at være fælles om ét projekt. Alt sammen ting der svarer til, hvad de fleste vil møde i deres kommende arbejds- og foreningsliv. Især foreningerne rundt i landet oplever i disse år svære tider, og det er synd, for det er i høj grad her, frivillige altid har taget et socialt ansvar for at skabe et levende og inkluderende lokalsamfund.

Hverdagen på skolen

Som nævnt er langt størstedelen af skoledagene på Margrethe Reedtz Skolen, altså den “almindelige skoledag” som man kan finde i det faste skoleskema. Her er det værd at bemærke, at vores skoledag for de fleste klasser, er kortere end den er i folkeskolen. Men det betyder ikke, at vores elever får mindre undervisning i skolens fag end eleverne på folkeskolen gør. Eleverne på Margrethe Reedtz Skolen har lige så meget danskundervisning som alle andre danske skoleelever, og nogle har endda mere. Herudover har elever på Margrethe Reedtz Skolen også morgensang, hvor de oplever fællesskabet i fællessangen og den levende fortælling samt TRIM, trivsel og motion, hvor alle elever leger sammen og mødes på kryds og tværs af årgange. Her er hele skolen sammen om skolelivet.

En af de pudsige ting ved folkeskolereformen var, at noget af den forskning, man brugte til at forsvare reformens tiltag faktisk ikke fremhævede en længere skoledag som noget, der gjorde en afgørende forskel for elevernes læring. Og det er der måske en grund til. Tænk engang på din egen skoletid. Lærte du noget i samtlige fremmødte minutter? Hvor lang tid kan du koncentrere dig og optage ny viden, når du er på kursus? Læring er ikke en simpel størrelse. Man får ikke automatisk mere læring, ved at forlænge tiden, man bruger på det, man får mere læring ved at lave bedre undervisning.

Skemaet på Margrethe Reedtz Skolen ligner på mange måder skemaet på så mange andre skoler. Vi har også dansk, matematik, engelsk, tysk, musik osv… Men skemaet adskiller sig også på enkelte punkter. Hos os har man f.eks. Kulturfag, som består af både kristendom, historie og samfundsfag. Her går eleverne på opdagelse i historien, blandet med alverdens spændende aktiviteter, der kan gøre det nemmere, bedre og sjovere at blive klogere på fortiden. Et andet sammensat fag på vores skoleskema er Science, som er en kombination af biologi, geografi og fysik. Det har eleverne på Margrethe Reedtz Skolen allerede fra 5. klasse. Normalt får man først denne udvidede naturfagsblok fra 7. klasse, men hos os går vi i gang allerede i 5. De tre forskellige fag spiller utrolig godt sammen. Så er man vild med naturfag, kan man roligt komme til MRS.

Hvad eleverne laver i de enkelte fag på skolen, ville tage alt for lang tid at fortælle her, men I kan roligt tro mig, når jeg siger, at der er masser af spændende undervisning på Margrethe Reedtz Skolen. Tror du ikke på mig, så skulle du tage at kigge forbi. Jeg gir’ gerne en rundvisning ved næstkommende lejlighed.

 

Af: Morten Mosgaard, Skoleleder

Margrethe Reedtz Skolen

Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer

Skriv en kommentar

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'