Læseplaner

Undervisningen på Margrethe Reedtz Skolen følger undervisningsministeriets Fælles Mål i alle fag. I vores tilsynserklæring kan du læse mere om, hvordan vores undervisning står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Få et indblik i folkeskolens fælles mål, i denne guide til forældre fra EMU.

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'