Kort fortalt

På Margrethe Reedtz Skolen arbejder vi hårdt for, at give alle elever et meningsfyldt og læringsrigt skoleliv.

Det betyder i praksis:

 • En skoledag fra kl. 8.00 – 13.00 for 0. til 3. klasse, og kl. 8 – 14.00 for 4. – 8., undtagen klasse 87 onsdag (14.30) og fredag hvor alle har fri kl. 13.00.
 • Trods en kortere skoledag, har vi det samme antal fagtimer som det vejledende timetal for folkeskolen, men ingen understøttende undervisning
 • Et forsimplet skema med længere moduler med fokus på, og tid til, fordybelse i de enkelte fag
 • Vi har samlæste klasser fra 2. klasse
 • Engelsk fra 1. klasse samt tysk og valgfag fra 4. klasse
 • Samvær på tværs af årgange, eks. igennem læsevenner eller familiegrupper, hvor alle elever har familiegruppe-venner på alle andre klassetrin
 • Mere fokus på musik og teater, gennem fællessang til daglig samling, teateruge, frivillig kulturskole og teaterprojekter i eks. dansk
 • TRIM: Daglig bevægelse og leg for alle skolens elever, der styrker samvær og trivsel
 • Fællestime for hele skolen hver fredag med fortælling og fællessang
 • Valgfag fra 4. klasse, 4 valgfagsperioder inden for eks. musik, håndværk, madkundskab, teknologi, idræt med mere
 • Vi bruger computer i undervisningen gennem digitale lærermidler, Gyldendals ordbøger online, Google Suite med fællesdokumenter, regneark, præsentation med mere.
 • Vi har “medbring egen computer” i 4. – 8. klasse – Vi anbefaler Chromebooks
 • Ugentlig klassetid med fokus på trivsel for den enkelte elev og klassen som helhed
 • Vi er som skole en aktiv medspiller i lokalsamfundet, ligesom vi nyder godt af lokalsamfundets opbakning. Se blandt andet listen af busonkler og frugttanter.
 • Vi samarbejder med den lokale Børnehave og SFO daginstitutionen Gården
 • En aktiv skolebestyrelse og støtteforening, samt fokus på forældresamarbejde

Læs mere om skolen eller vores hverdag

141105 - Forberedelser til Middelalderlandsbyen 12

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'