Om forælderlivet på friskolen

Skolebestyrelse og generalforsamling

Først og fremmest bør det siges, at Margrethe Reedtz Skolen er en friskole, og at en friskole langt hen af vejen er forældrenes skole. Faktisk er Margrethe Reedtz Skolens øverste ledelse skolens bestyrelse, der som minimum skal have 4 ud af 6 medlemmer fra forældrekredsen. Derudover er der én medarbejderrepræsentant og én fra skolekredsen. Skolens leder deltager normalt i bestyrelsesmøderne, men har ingen stemmeret. Der er generalforsamling for skolebestyrelsen hvert år i april.

Alle forældre til børn på skolen er automatisk medlem af forældrekredsen og skolekredsen. Er man ikke forælder på skolen, kan søge om optagelse i skolekredsen, ved at sende en forspørgsel til skolens bestyrelse (se her hvordan). Det gør blandt andet at man som kommende forælder, kan få stemmeret for generalforsamlingen allerede inden ens barn begynder på skolen.

 

Frivillig deltagelse i friskolens hverdag

Vi har mange forældre på skolen, som engagerer sig frivilligt i skolens liv på den ene eller anden måde. Det kan være lige fra at deltage i morgensamling, bage boller til en klassetur, hakke ukrudt til en arbejdseftermiddag, være bestyrelsesmedlem eller lave mad på lejrskolen. Alt gør en forskel for skolen og dermed også for eleverne.

Foruden at det gavner skolen og eleverne, er det også en rigtig god måde at lære skolen at kende på, ligesom det kan være givet godt ud, at deltage på en almindelig skoledag eller bare at være med til dagens morgensamling inden man kører på arbejde.

 

Faste opgaver for forældre

Ud over de frivillige opgaver, har man som forælder på Margrethe Reedtz Skolen to faste opgaver i løbet af skoleåret, hvor man er forpligtet til at hjælpe. Det er til én af årets skolefester samt en eftermiddag/aften til den årlige hovedrengøring af skolen, der foregår i sommerferien. Den daglige rengøring har vi rengøringspersonale til. Hvilken skolefest man hjælper til, afhænger af hvilken klasse ens barn går i. Når årskalenderen udsendes, kan man i den tilhørende tekst læse, hvilke klasser der hjælper til ved hvilke fester. Hvad man helt konkret skal hjælpe med, bliver fordelt når man nærmer sig festen.

 

Kommunikation

Når man har skolebarn på Margrethe Reedtz Skolen, vil den daglige kommunikation mellem skole og hjem foregå ved hjælp af vores intrasystem. Vores system kalder vi mrsnet.dk. Med mrsnet kan man nemt og enkelt tjekke sin indpakke på mobilen eller installere en kalenderapp, så man altid har skolens årskalender ved hånden.

Mange af de informationer man som forælder har brug for ligger på selve mrsnet.dk siden. Her kan man se både klasseskema, årskalender, lektier, bustider med mere. De informationer der er nødvendige i hverdagen er på forsiden af mrsnet.dk, hvor de oplysninger man ikke har brug for så ofte, ligger under fanen “Dokumenter”.

Igennem den personlige konto, man får til skolen, vil man modtage beskeder fra lærerne, fredagsbreve fra skolelederen og andre hverdagsinformationer. Det er også via den konto, at man har mulighed for at skrive til os på skolen.

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'