Om optagelse på Margrethe Reedtz Skolen

Vil du have dit barn optaget på Margrethe Reedtz Skolen kontakter du skolens kontor/ledelse. Allerede her kan du høre om der er plads i den aktuelle klasse, og om optagelse på skolen vil være muligt.

Herefter vil skolelederen invitere til en rundvisning og et møde på skolen. Elever fra 4. klasse til 8. klasse kan evt. selv deltage – det er op til dig som forældre eller eleven selv.

Samtalens omdrejningspunkt er dels i fællesskab at afklare om vi er det bedste skoletilbud til barnet, dels at gøre forældrene klar, hvilket forpligtende fællesskab de samtidig siger ja til. Et fællesskab hvor forældrene på hver deres måde bidrager til livet på skolen.

Der kan i enkeltstående tilfælde være behov for, at barnet har nogle besøgsdage på skolen, for at finde ud af, om vi er det rigtige tilbud til barnet. Ligesom vi kan have behov for, at komme i kontakt med barnets tidligere skole/institution, for at sikre en god overlevering.

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'