Har du set, at vi har startet en 8. klasse i Ryde?

Skrevet i: Beskeder, Pressemeddelelse
Tags:

Til sommer er det fire år siden friskolen Margrethe Reedtz Skolen startede i landsbyen Ryde. Som mange andre nystartede friskoler, har vi i Ryde brugt meget tid på, at finde ud af hvad det helt præcist vil sige at være en friskole. Hvilken pædagogisk tilgang skal vi vælge, hvordan skal skoledagen skrues sammen, hvordan skal klassestrukturen og skemaet være? Og mange andre elementer der tilsammen udgør børnenes skoledag.

Det har ført mange nye tiltag med sig, f.eks. daglig morgensamling, en kortere skoledag end folkeskolen, lejrskole, samlæste klasser, samarbejde mellem eleverne på tværs af alle klassetrin og meget mere. Alt sammen tiltag, der nu har ført til, at skolen har valgt at udvide deres skoletilbud med 8. klasse til næste skoleår. “At vi starter en 8. klasse skyldes hovedsageligt to ting. Først og fremmest kan vi se, at vi kan noget særligt her på skolen i Ryde, som man ikke finder på de andre skoler i området der har overbygning og for det andet er der opstået et ønske fra vores nuværende elever om, at de kan tage 8. klasse på skolen” udtaler skoleleder Morten Mosgaard og fortsætter “Det er klart at netop de to ting skal spille sammen, hvis man skal lave en ny 8. klasse. Det skal give mening at klassen er hos os, hvilket vil sige, at vi skal kunne undervise i de rette fag, have de rette faciliteter mv. samtidig med, at der skal være en efterspørgsel efter tilbuddet, så vi er sikre på at have elever.”

I hverdagen kommer den nye 8. klasse til at være samlæst med 7., hvilket går fint i tråd med kulturen på skolen, hvor eleverne er vant til, at være sammen med enten en årgang over dem selv eller en årgang under. Til det siger skoleleder Morten Mosgaard “Der er ingen tvivl om, at vi er glade for at have samlæsning på skolen. Det giver en fantastisk dynamik i en klasse, når der er flere at spejle sig i, som er en anden alder og har andre kompetencer end en selv. Samtidig går det fuldstændig i tråd med hvad vi allerede gør på skolen, nemlig at dyrke skolefællesskabet sammen med klassefællesskabet. Vi er sammen om at gå i skole her i Ryde, hvilket betyder at man tager ansvar for hinanden, også selvom man ikke går i klasse sammen.”

Vil du høre mere om Margrethe Reedtz Skolens nye 8. klasses tilbud, så tag kontakt til skoleleder Morten Mosgaard på morten.mosgaard@margrethereedtzskolen.dk eller telefon 28 40 66 95.

Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer

Skriv en kommentar

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'