Pressemeddelelse: I Ryde har eleverne en time mindre om dagen

Skrevet i: Beskeder, Udvalgte
Tags:

Ser man på den gennemsnitlige undervisningstid, har eleverne på Margrethe Reedtz Skolen i Ryde fri en time før eleverne i de omkringliggende folkeskoler, men ifølge skoleleder Morten Mosgaard betyder det ikke, at børnene lærer mindre, snarere tværtimod.

Med starten af det nye skoleår, er debatten om skoledagens længde i folkeskolen vendt tilbage. I denne omgang fordi lektiecaféerne på folkeskolerne fra og med det nye skoleår er blevet obligatoriske for alle elever. Det har fået uddannelsessiderne i mange af landets medier til at flyde over med artikler og læserbreve for og imod den længere skoledag i folkeskolen. Det gælder både eksperter der forsvarer den længere skoledag, og forældre som nu oplever, at nok er nok.

På Friskolen i Ryde tager man diskussionen helt med ro, her har man nemlig valgt at have en kortere skoledag end folkeskolen, hvilket ifølge skolelederen skyldes, at hverken aktuel forskning eller friskolen selv, har kunnet finde en nævneværdig fordel ved at forlænge skoledagen, tværtimod: “Det er som om folk glemmer, at elevernes udvikling altså ikke stopper, bare fordi skoledagen gør det. ” udtaler skolelederen. At skoledagen er kortere i Ryde betyder dog ikke, at eleverne har færre fagtimer: “Vi følger folkeskolens vejledende timetal, så eleverne på Margrethe Reedtz Skolen har lige så meget dansk og matematik som alle andre elever. Nogle af vores elever har sågar flere fagtimer end elever på samme klassetrin i folkeskolen,” udtaler skolelederen og fortsætter: “Til gengæld er vi aldrig hoppet med på bølgen med den understøttende undervisning. Vi havde før reformen og har stadig fælles morgensang og bevægelsesbånd hver dag og fællestime med alle elever om fredagen. De ting er vi glade for, det styrker fællesskab, trivsel og almen dannelse, men vi ser ikke nogen grund til at udvide skoledagen mere, end vi allerede har gjort. For det første stopper elevernes læring ikke bare, fordi de får fri fra skole, for det andet er der grænser for hvor lang tid børn kan koncentrere sig, for det tredje er der en gruppe børn, som i forvejen har det svært i skolen (og her hjælper en længere skoledag ikke) og for det fjerde er det vigtigt, at de timer man har i skolen er gode undervisningstimer, hvor eleverne og lærerne har en klar idé om, hvad der skal ske. Set i det perspektiv er jeg helt overbevist om, vi valgte rigtigt da vi besluttede at have en kortere skoledag end folkeskolen” afslutter skolelederen.

For spørgsmål ring til: Morten Mosgaard på 28 40 66 95 eller skriv til mail morten.mosgaard@margrethereedtzskolen.dk

 

Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer

Skriv en kommentar

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'