Referat fra Fælles Foreningsmøde på Margrethe Reedtz Skolen

Skrevet i: Beskeder, Udvalgte
Tags:

140930 - Fælles foreningsmøde - Lokalsamfund 1Omkring 30 lokale var mødt op til vores fælles foreningsmøde på skolen, hvor de fremmødte i grupper skulle komme med deres bud på, hvordan vi kan stå sammen om vores lokalområde, og hvordan vi kan samle og forsimple områdets tilbud.

Formand Gunhild Sigaard Hansen fra skolebestyrelsen holdte et oplæg om dengang folkeskolen i Ryde blev til en friskole, og skoleleder Morten Mosgaard, fortalte lidt mere om sine oplevelser som tilflytter til området. Man skal ikke kigge særlig godt efter, for at se hvor handlekraftigt et område vi bor i, hvilket også betyder at mange borgere allerede er frivillige ved alverdens aktiviteter og foreninger.

Efter de to oplæg, var det tid til samtale i grupper. Samtalerne tog udgangspunkt i spørgsmålet: “Hvordan kan vi stå sammen om vores lokalområde”, og viste sig, at give anledning til endnu flere relevante spørgsmål:

  • Hvad gør det attraktivt at bo i området?
  • Er samarbejdet mellem foreningerne godt nok?
  • Hvordan kan man få flere til at deltage i markedsføringen af området?
  • Hvordan kan man undgå at aktiviteter lægger på samme tidspunkt?
  • Skal vi til at tænke i en anderledes foreningsstruktur for området, måske med én stor overordnet forening, for at kunne samle kræfterne?

Dertil blev det også nævnt, at vi skal være bedre til at tænke i, at alle små landsbyer ikke vil kunne alt selv. Vi skal kunne bruge de omkringliggende byer og ikke bare Handbjerg, Ryde og Stendis. Her har Beboerforeningen i Ryde/Stendis blandt andet deres samarbejde i Øst-udvalget, hvor de sammen med andre beboerforeninger i området, laver arrangementer, som ellers ville være umulige for beboerforeningen selv at lave.

Ud fra den første samtalerunde fortsatte grupperne med emnet: Hvad kan vi gøre ved udfordringerne? Her var informationer et centralt emne. Hvordan deler vi bedst informationer og sikrer at det kommer ud til alle i god nok tid? Ryde.dk har allerede en kalender alle kan sende deres arrangementer til, men den bliver ikke brugt af alle. Der opstod derudfra et ønske om, at forny hjemmesiden så den kunne fremstå mere tidssvarende og måske også indeholde muligheden for dialog. Det er vigtigt med et godt overblik over området og dets aktiviteter, så nuværende foreninger ikke kommer til at lægge deres aktiviteter på samme tid, og samtidig gøre det nemt for tilflyttere at gennemskue aktiviteterne i området.

Til sidst fortalte Go’daw-gruppen lidt om deres arbejde, blandt andet med at finde lokale ambassadører og Ole Kondrup, Forstander på Rydhave Slots Efterskole, fortalte om deres planer om at åbne slottet for lokalområdet til diverse aktiviteter. Begge projekter strålede af energi og var et klart tegn på et Ryhandis i udvikling.

Se alle noterne fra gruppearbejdet her

Hvad så nu?

Næste skridt er at vi på skolen får lavet velkomstfolderen færdig til Go’daw-gruppen og derudover laver skoleleder Morten et udkast til, hvordan en ny Ryde.dk hjemmeside kan se ud. Når vi er klar med begge dele, inviterer vi til endnu et fællesmøde, hvor det er muligt at se begge dele og komme med feedback, inden vi fører projekterne helt til dørs.

Tusind tak til alle der mødte op til fællesmødet, vi glæder os til at samarbejde med jer alle.

Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer

Skriv en kommentar

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'