Rygepolitik

Det er ikke tilladt at ryge på matriklen. Reglerne er ens for alle uanset tidspunkt på dagen.

Overtrædelse af rygeforbuddet:

Loven pålægger Margrethe Reedtz Skolen en handlepligt, dvs. vi skal som arbejdsgiver / Institution gribe ind overfor overtrædelse af reglerne. Overtræder en medarbejder reglerne vil det – efter omstændighederne – kunne betragtes som misligholdelse af ansættelsesforholdet. I grove eller gentagne tilfælde vil det kunne føre til bortvisning. Overtræder en bruger af lokalerne dette forbud, vil det – efter omstændighederne – medføre inddragelse af brugsretten.

Gennemgået af bestyrelsen ved Margrethe Reedtz Skolen, Marts 2016

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'