Skoleåret 15/16 i stikordsform

Skrevet i: Beskeder, Udvalgte
Tags:

Her er en kort oversigt over næste skoleår. Som I vil se, er der ikke de helt store ændringer i forhold til i år. Det skyldes hovedsageligt, at vi med vores nuværende form, ser en rigtig god udvikling i hverdagen på skolen, en udvikling vi ønsker at fortsætte.

For at få en bedre forståelse for det arbejde vi gør her på Margrethe Reedtz Skolen, vil jeg anbefale jer, at læse mere om pædagogikken og tankerne bag vores beslutninger i indlægget: Skoleåret 15/16 – Forklaringer og pædagogiske overvejelser

Lærere: Anette, Lilian, Linda, Morten, Hanne, Eva samt en timelærer i fysik og Allan Juul som timelærer i sløjd

Klasserne:

I det kommende skoleår, fortsætter vi med den samme inddeling af klasserne, som vi har haft i år. Det betyder at kommende 0. er helt sin egen. Kommende 1. og 2. klasse bliver klasse 21, kommende 3. og 4. klasse bliver klasse 43 og kommende 5., 6. og 7. udgør tilsammen Masterklassen med to-lærer ordning det meste af tiden.

Klasselærer:

0. – Anette, 21 – Lilian, 43 – Linda, 5 – Hanne, 76 – Eva

Skema:

Kun mindre rettelser i skemaet. Skoledagen bliver fra 8 – 13 for 0. – 2. klasse og 8 – 14 for 3. – 7. klasse. Sidste lektion mandag – torsdag for 3. – 7. klasse går fra at være 60 minutter til at være 45 minutter, det passer bedre med timetal og energi sidst på dagen. Som noget nyt indfører vi to faguger, en i dansk og en i matematik.

Lejrskole:

Bornholmturen vender tilbage for 6./7. klasse, derudover vil 7. klasse igen forsøge at samle penge ind til en storstilet rejse i faget Entreprenørskab med Morten som underviser, rejsen ligger samtidig med lejrskolen for alle skolens øvrige elever, der som sædvanligt er placeret i maj måned.

IT:

Masterklassen medbringer egen computer, vi anbefaler stadig Chromebook. Vi laver i sommerferien et nyt computerlokale med samme type computer som på biblioteket. Det gør det nemmere at inddrage IT i undervisningen i de yngre klasser.

Digitale læremidler:

Vi fortsætter med mrsnet.dk, og er nu blevet Clio Fokus Skole. Vi kommer til at bruge alle deres portaler som eks. Danskfaget, Historiefaget, MatematikFessor osv… Clio er en undervisningsforlag med fokus på digitale lærermidler, her er mange gode tekster og forløb, som er lavet ud fra de nye Fælles Mål (der træder i kraft efter sommerferien). Samtidig giver det gode muligheder for at inddrage målstyring og synlig læring blandt andet gennem selvrettende opgaver.

Der tages forbehold for, at der stadig kan ske enkelte ændringer for næste skoleår inden skoleåret starter 10. august. Informationer herom bliver delt i forældreindbakken på mrsnet.dk.

Alle relevante dokumenter for skoleåret 15/16, vil løbende blive delt på mrsnet.dk under menupunktet Dokumenter.

Der er endnu ikke skrevet nogen kommentarer

Skriv en kommentar

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'