Skolepenge

Egenbetalingen for at gå på Margrethe Reedtz Skolen

1. barn: 1100 kr./måned

2. barn: 550 kr. /måned

– efterfølgende børn er gratis

Juli måned er betalingsfri

 

Bemærk, at det er muligt at søge om fripladstilskud. Ring til kontoret på 96 16 90 00 for at høre nærmere.

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'