Støtteforeningen

Hverdag og julefrokost 13Velkommen til Margrethe Reedtz Skolen’s støtteforening, her arbejder vi for:

  • At arbejde aktivt for og yde støtte til etablering og drift af Margrethe Reedtz Skolen.
  • At skaffe midler til gennemførelse af opgaver, der kan være til gavn og glæde for skolens brugere.
  • At arbejde positivt for Margrethe Reedtz Skolen, som et naturligt samlingssted for lokalbefolkningen.

Enhver, der vil arbejde med på Friskolens idégrundlag, kan blive medlem af støtteforeningen. Medlemskabet koster 100 kr. årligt, indmeldelse sker ved at udfylde følgende blanket: Indmeldelsesblanket – Støtteforeningen eller direkte her på hjemmesiden i denne formular.

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'