Tilsynserklæring

Som friskole er vi forpligtet til at sikre os, at vores elever får en undervisning, der står mål med, den undervisning som almindeligvis kræves i folkeskolen. Her på Margrethe Reedtz Skolen har vi valgt at sikre dette ved brug af en tilsynsførende. Vores tilsynsførende er tidligere skoleleder Anders Langskov.

Tilsynserklæringer

Tilsynserklæring – Margrethe Reedtz Skolen 2017-2018

Tilsynserklæring – Margrethe Reedtz Skolen 2016-2017

Tilsynserklæring – Margrethe Reedtz Skolen 2015-2016

Tilsynserklæring – Margrethe Reedtz Skolen 2014-2015

Tilsynserklæring – Margrethe Reedtz Skolen 2013-2014

Log ind
For brugere med adgang til at ændre på margrethereedtzskolen.dk, for SkoleIntra se menu-linket 'Genveje'